Interne strani svetovalcev ENSVET


Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnih sistemov in večjo uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Prijavite se

Uradni zaznamek_izjava svetovanca (04.08.2023)

V skladu z 29.členom Pravil, imate v portalu pri nasvetih, ki se izvajajo po telefonu, naložen uradni zaznamek_ustno izjavo. To pomeni, če pridobitev pisne izjave s katere je razvidno, da svetovanec soglaša z obdelovanjem osebnih podatkov itd. ni mogoča preko spletne strani, mora svetovalec izdelati uradni zaznamek v imenu svetovanca in ga priložiti k nasvetu.


prenesi URADNI-ZAZNAMEK_ustna-izjava-svetovanca-1.8.2023.docx

Nova Pravila delovanja mreže ENSVET, št. 36000-11/2023-4 (18.07.2023)

OBVESTILO!

Vsebina: Z današnjim dnem, 17. 7. 2023 pričnejo veljati nova Pravila delovanja mreže ENSVET, št. 36000-11/2023-4, z objavo katerih preneha veljati Pravilnik o delovanju mreže ENSVET, št. 36000-11/2021-1 z dne 3. 9. 2021 ter sprememba, št. 36000-11/2023-2 z dne 7.2.2023. Pravila se uporabljajo od 1.8.2023 dalje.


prenesi PRAVILA_DELOVANJA_MREZE_ENSVET_2023_podpisan.pdf