Interne strani svetovalcev ENSVET


Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnih sistemov in večjo uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Prijavite se

Nova vrednost točke 47. člen Pravilnika o delovanju mreže (07.02.2023)

OBVESTILO!

Z današnjim dnem, 7.2.2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju mreže ENSVET, št. 36000-11/2023-2, ki pravi "Vrednost točke, ki določa neto izplačilo, se določi v višini 0,76 EUR neto. Vrednost točke se usklajuje enkrat letno v skladu s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin na dan 31. 12. preteklega leta."


prenesi Pravilnik_o_delovanju_mreze_ENSVET_2021-SPREMEMBA_feb_2023.pdf-podpisan.pdf