Interne strani svetovalcev ENSVET


Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnih sistemov in večjo uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Prijavite se

Letak o ukrepih zmanjševanja energetske revščine (15.11.2019)

Pripenjam letak o energetski revščini, ki vam služi kot pripomoček pri svetovanju socialno šibkim občanom.


prenesi ZERO_LETAK_A5-1x.pdf